1% PODATKU                                  

 

 

Fundacja Świętego Benedykta jest Organizacją Pożytku Publicznego uprawnioną do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Nasz numer KRS 0000285850