MODLITWA DO ŚWIĘTEGO BENEDYKTA PATRONA EUROPY - HYMN                                  

 

 

Modlitwa do Św. Benedykta Patrona Europy - Hymn

 

Gdy nadszedł koniec dawnego porządku

I nowa ziemia rodziła się w bólu,

Stanąłeś, Ojcze, na czasów granicy,

By chronić dobro.

 

Posłuszny mocy Bożego wezwania

I do proroków podobny natchnieniem,

Poszedłeś drogą pokory i ładu

Pańskiego Prawa.

 

Dla wielu ludzi spragnionych pokoju

Przez własne życie przykładem się stałeś

Szukania Boga i Jego miłości

We wszystkich braciach.

 

I dzisiaj także przychodzi nieznane,

A świat jest pełen zamętu i kłamstwa;

Za twą przyczyną niech Pan nam ukaże

Właściwą ścieżkę.

 

Najświętszej Trójcy niech będzie podzięka

Za Benedykta i jego naukę;

Niech Europa swą jedność odnajdzie

Przez wiarę w Boga. Amen.

 

 

Módlmy się:

 

Boże, Ty przez nauczanie świętego Benedykta zgromadziłeś w swoim Kościele wiele narodów,

spraw przez jego zasługi, abyśmy z radosnym sercem biegnąc drogą Twoich przykazań,

trwali w prawdziwej wierze i głębokim pokoju. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.