MODLITWA DO ŚWIĘTEGO BENEDYKTA O DOBRĄ ŚMIERĆ - HYMN                                  

 

 

Modlitwa do Św. Benedykta o dobrą śmierć - Hymn

 

Poniższy hymn w sposób wyraźny nawiązując do Ośmiu Błogosławieństw (Mt 5,3-11),

harmonizuje z myślą przewodnią II księgi Dialogów - pierwszego tekstu

poświęconego osobie Świętego autorstwa św. Grzegorza:

Benedykt był to mąż napełniony duchem wszystkich sprawiedliwych.

 

Św. Benedykt przewidział dzień swojej śmierci. Z poetyckim rozmachem opisuje to stara antyfona.

 

 

Hymn

 

Błogosławiony ubogi w duchu,

Bo już posiada królestwo niebios;

Błogosławiony, co swymi łzami

Zasłużył sobie na pocieszenie.

 

Błogosławiony pokorny człowiek,

Którego dusza szukała ciszy;

Błogosławiony, co walczył mężnie

O sprawiedliwość, bo ją otrzymał.

 

Błogosławiony służący braciom

Przez czułą dobroć i miłosierdzie;

Błogosławiony czystego serca,

Albowiem teraz ogląda Boga.

 

Błogosławiony szerzący pokój,

Bo synem Bożym nazwany został;

Błogosławiony prześladowany

Za swoją wiarę i miłość Pana.

 

Błogosławiony Twój uczeń, Jezu,

Którego pamięć sławimy dzisiaj;

Jego modlitwa niech nam pomoże

Wypełniać wolę naszego Ojca.

 

Błogosławieństwo i cześć na wieki

Niech będzie Tobie i Ojcu z Duchem;

Błogosławiona Najświętsza Trójca,

Przeczyste źródło doskonałości.

 

Amen.

 

 

Antyfona:

 

Umiłowany przez Boga Benedykt, przyjąwszy Ciało i Krew Pana

stojąc w kościele wsparty na rękach uczniów,

podniósł ręce ku niebu i wśród słów modlitwy wydał ostatnie tchnienie.