ZOBACZ

GALERIĘ

   
         
 

FUNDACJA

ŚW. BENEDYKTA                 

 

 

 

 

Święty Benedykt                     

 

„Był mąż, z łaski Bożej i z imienia Błogosławiony (Benedictus), którego życie przepełniała świętość.” - tymi słowami papież Grzegorz Wielki rozpoczyna II księgę swych „Dialogów”.

Benedykt jest czczony jako patron dobrej śmierci. Sam Święty przyjął w dniu swej śmierci komunię i umarł na stojąco w kaplicy klasztornej, śpiewając psalm podtrzymywany przez braci.

Myśl Benedykta jest zbudowana na dwóch podstawowych założeniach, a mianowicie na modlitwie i pracy, natomiast Reguła benedyktyńska zbiera długie doświadczenia mnichów starożytnych i ujmuje je w zasady życia wspólnoty.