MODLITWY DO ŚWIĘTEGO BENEDYKTA                                  

 

Zaleca się odmawiać raz w tygodniu modlitwy do św. Benedykta:

 

 
 

 
 

 

Historia Św. Benedykta - Medalik Św. Benedykta - Modlitwy do Św. Benedykta - Reguła Św. Benedykta