REGUŁA ŚWIĘTEGO BENEDYKTA - Literatura                                  

 

Literatura

Apoftegmaty Ojców Pustyni. tom 1. Gerontikon. Księga Starców, ŹrMon 4, Kraków-Tyniec 1994.

Apoftegmaty Ojców Pustyni. tom 2. Kolekcja systematyczna, ŹrMon 9, Kraków-Tyniec 1995.

Bazyli Wielki, św., Pisma ascetyczne, tom 1, ŹrMon 5, Kraków-Tyniec 1994.

Bazyli Wielki, św., Pisma ascetyczne, tom 2, ŹrMon 6, Kraków-Tyniec 1995.

P. Carosi, Il primo monastero Benedettino, Roma 1956.

Cezary z Arles, Pisma monastyczne, ŹrMon 2, Kraków-Tyniec 1994.

Eugipiusz, Żywot św. Seweryna. Reguła, tłum. K. Obrycki, ŹrMon 13 Kraków1996.

A. Genestout, Le Regle du Maître et la Regle de S. Benoît, Revue d"Ascetique et de Mystique 21 (1940), 51—112.

K. Hallinger, Papst Gregor der Grosse und der hl. Benedikt, w: Commentationes in Regulam S. Benedicti, red. B. Steidle, Studia Anselmiana 42, Roma 1957, 231—319.

Benedykt z Monte Cassino, jego wejście do historii, do kultu i czci [w:] Aby we wszystkim Bóg był uwielbiony. Rozważania monastyczne, pr. zbiorowa, Tyniec 1984, 44—54.

R. Hanslik, Benedicti Regula, CSEL 75, Vindobonae (2) 1977.

Pachomiana latina, ŹrMon 11, Kraków-Tyniec 1996.

Palladiusz, Opowiadania dla Lausosa (Historia Lausiaca), ŹrMon 12, Kraków-Tyniec 1996.

A. Roth, Ursprung der Regula Magistri. Die Kontroverse zwischen F. Masai und A. de Vogüé, Erbe und Auftrag 60 (1984), 119—127.

P. Sczaniecki, Święty Benedykt, Poznań 1983, (wyd. II, Tyniec 1987).

M. Starowieyski, E. Stanula (red), Starożytne reguły zakonne, PSP 26, Warszawa 1980.

Sulpicjusz Sewer, Pisma o św. Marcinie z Tours, ŹrMon 8, Kraków-Tyniec 1995.

H. Vanderhoven, F. Masai, P. B. Corbett, La Regle du Maître. Edition diplomatique des manuscrits latins 12205 et 12634 de Paris, Bruxelles-Paris-Anvers-Amsterdam 1953.

F. Villegas, A. de Vogüé, Eugippi Regula, CSEL 87, Vindobonae 1971.

A. de Vogüé, La Communauté et l"Abbé dans la Regle de saint Benoît, Paris 1961.

— La Regle du Maître, t. I—II, SC 105—107, Paris 1964.

— La Regle de saint Benoît, t.I—II — tekst ustalony wspólnie z J. Neufville, SC 181—182, Paris 1972, komentarz — t. IV—VI, SC 1084—186, Paris 1971, t. VII — Commentaire doctrinal et spirituel, Paris 1977.

Wczesne reguły monastyczne z Galii, ŹrMon 3, Kraków-Tyniec 1994.

O. Zimmermann, The Regula Magistri. The Primitive Rule of St. Benedict, American Benedictine Review 1 (1950), 11—36.

Żywoty Ojców Jurajskich, ŹrMon 1, Kraków-Tyniec 1993.

 

 
 

 
 

 

Rękopis, Wprowadzenie, Prolog, Rozdziały: 1 - 9, 10 - 19, 20 - 29, 30 - 39, 40 - 49, 50 - 59, 60 - 69, 70 - 73, Literatura